ให้กำลังใจ หนุ่ย

ให้กำลังใจ หนุ่ย

เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับต่างใจหาย เมื่อล่าสุด “หนุ่ย ค ดีเด็ ด” อาการทรุดหนัก รอการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะสุดท้าย!

หลายๆคน คงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี สำหรับ หนุ่ย คดีเด็ด หรือ อัครพงษ์ วงศ์อินทรักษ์ นักเเสดงที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังจาก รายการคดีเด็ด เเละล่าสุดต้องบอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับ หนุ่ย คดีเด็ด ที่ป่วยอาการทรุดหนัก รอการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย พร้อมขอความช่วยเหลือสังคมในเรื่องของค่ารักษาในครั้งนี้

เรียกได้ว่าเป็นคนที่หลายๆคน คงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี สำหรับ “หนุ่ย ค ดี เ ด็ ด ” หรือ “อัครพงษ์ วงศ์อินทรักษ์” นักเเสดงที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังจาก รายการค ดี เด็ ด

เเละล่าสุดต้องบอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับ “หนุ่ย ค ดี เ ด็ ด” ที่ป่ ว ย อ า ก า ร ท รุ ด ห นั ก รอการผ่ า ตั ด ม ะเ ร็ ง ต่ อ มลู ก ห มากระยะสุดท้าย

พร้อมขอความช่วยเหลือสังคมในเรื่องของค่ า รั ก ษ าในครั้งนี้

โดยงานนี้ทางด้านเฟซบุ๊ก“อัครพงษ์ วงศ์อินทรักษ์” ก็ได้โพสต์รูปภาพเเละระบุข้อความว่า “เนื่องจากตอนนี้ หนุ่ย ค ดี เ ด็ ด อา กา รทรุ ดหนัก

รอการ ผ่ า ตั ด ม ะ เ ร็ ง ต่อ มลู กหมาก กลางเดือนนี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพอสมควร

 

หากเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านใดที่มีความเมตตาอยากช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาตัว

โดยโอ นผ่านบั ญ ชี ธนาคารออมสิน 020348748185 สาขาโชคชัย4 นาย อัครพงษ์ วงศ์อินทรักษ์ กราบขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ ล่วงหน้าไว้ด้วย”

ในขณะที่เพื่อนสนิทอย่าง “เล็ก ค ดี เ ด็ ด” ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “อ๊อย..สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่าน.ผม เล็ก ค ดี เ ด็ ด .วันนี้ผมมาขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตาและใจบุญทุกท่าน

ได้โปรดช่วยพี่ #หนุ่ย ค ดีเด็ ด..ด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้พี่หนุ่ย ค ดี เด็ ด ป่ว ยเ ป็ น ม ะ เ ร็ ง ต่อมลูกหม า กร ะยะสุดท้าย

ผมจึงมาบอกบุญกับทุกท่านช่วยสนับสนุนเรื่องค่ า รั กษาค่าเดินทางที่บัญชีธนาคาร ออมสิน สาขาโชคชัย 4 ชื่อนาย อัครพงษ์ วงศ์อินทรักษ์ เลขบัญชี 020348748185

ผมเล็ก ค ดี เ ด็ ด ต้องขอบพระคุณทุกท่านไว้ณ.ที่นี้ด้วยขอบคุณครับ”

สุดท้ายทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับ “คุณหนุ่ย ค ดี เ ด็ ด” เเละ ครอบครัวด้วยนะคะ